Pravo na pristup informacijama

 
Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i  85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

Informacija 

u smislu navedenog Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 5. stavak 1. točka 3.)  predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija

u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela  prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

PROPISI

Zakon o kazalištu (Narodne novine br. 71/06)

Izmjene i dopune Zakona o kazalištu (Narodne novine br. 121/136/14 i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1947.html)

Zakon o ustanovama (NN 76/93) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html

Ispravak Zakona o Ustanovama (NN 29/97) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266088.html

Ispravak Zakona o Ustanovama (NN 47/99) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/270663.html

Izmjene i dopune Zakona o Ustanovama (NN 35/08) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html

Izmjene i dopune Zakona o Ustanovama (NN 127/19) - link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_167_2399.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 79/07) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2491.html

Zakon o izmjeni zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 80/11) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_80_1707.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 127/14) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2400.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 141/13) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3015.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17) - link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_62_1432.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 96/18) - link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1855.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) – link http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) – link https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Strategija razvoja grada Šibenika http://sibenik.hr/projekti/strategija-razvoja-grada-sibenika