Obavijest u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa Stručni suradnik za organizaciju festivala u HNK u Šibeniku