Natječaji

 
Natječaji

POZIV NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO ŠEFA RAČUNOVODSTVA

Poštovani, testiranje, koje se sastoji od pismenog testa i intervjua, održat će se u četvrtak, 03. svibnja 2018.  s početkom u 11 sati na drugom katu upravne zgrade HNK u Šibeniku.


REZULTATI TESTIRANJA ZA ŠEFA RAČUNOVODSTVA
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za šefa računovodstva u HNK u Šibeniku dana 3. svibnja 2018. se sastao u sazivu: Anita Zafranović, Ana Karađole i Boris Radić.
Testiranju je pristupila Sanja Baranović koja je zadovoljavala formalne uvjete iz Natječaja.
Nakon obavljenog testiranja (pisani test i intervju) Povjerenstvo predlaže ravnateljici sklapanje ugovora sa Sanjom Baranović.