Kontakt

 
Kontakt

  DIREKCIJA

  Maja Trlaja, ravnateljica
  tel.: +385(22) 213 145
  fax: +385(22) 212 134
  e-mail: direkcija@hnksi.hr


  Deana Bujas, tajnica ravnateljice
  tel.: +385(22) 213 145
  fax: +385(22) 212 134
  e-mail: direkcija@hnksi.hr

   

  PRODUKCIJA

  Željko Koloper, producent
  tel./fax: +385(22) 217 688; 212 473
  e-mail: koloper.zeljko@gmail.com
   

  MARKETING

  Jadranka Šestan Kostanić, propagandist
  tel.: +385(22) 212 473
  e-mail: kazalistepropaganda@hotmail.com

   

   

  BLAGAJNA

  Iva Radovčić Spahija, referent- arhivar

  tel. +385(22) 213 088; 212 473

  e-mail: blagajnakazalista@gmail.com

  Radno vrijeme:

  5 radnih dana prije programa od 10 do 12 sati
  i jedan sat prije početka programa.
  Nedjeljom i blagdanom jedan sat prije početka programa.

   

  TEHNIKA

  Boris Radić, voditelj tehničke službe
  tel.: +385(22) 212 987
  email: tehnikahnksi@hotmail.com

   

  RAČUNOVODSTVO

  Sanja Baranović, šef računovodstva

  tel.: +385(22) 217 719

  e-mail: sanja.baranovic1@gmail.com

  Josipa Vidović Ninić, knjigovođa
  tel.: +385(22) 217 719
  e-mail: josipa_vidovic@hotmail.com

   

  GLAZBENI PROGRAM

  Nera Gojanović Kljajić, suradnik za glazbene i glazbeno scenske programe

  tel: +385(22) 668-665

  e-mail: neragojanovic@yahoo.com

   

   

   

   

   

      

   

  Kralja Zvonimira 1
  22000 Šibenik - Hrvatska

  Tel: +385(22) 213-145
  Fax: +385(22) 212-134


  OIB: 58343929119
  E-mail: direkcija@hnksi.hr


  Pošiljke koje se šalju servisom direktne dostave (DHL) molimo adresirati
  na kazališnu adresu, a ostale na kazališni poštanski pretinac: Šibensko kazalište  p.p. 56  22000 Šibenik  Hrvatska