Cjene ulaznica

 
Cjene ulaznica
Cijene ulaznica : Dramske pretplata od 40 do 60 kuna
  Dramska gostovanja od 50 do 100 kuna
  Glazbeni programi od 30 do 70 kuna
  Predstave za djecu od 15 do 30 kuna
   

Popust u visini od 50% na punu cijenu ulaznice za kulturne, dramske i glazbeno - scenske programe isključivo
u organizaciji HNK u Šibeniku ostvaruju umirovljenici i studenti, uz predočenje važeće dokumentacije kojom potvrđuju svoj status.


Popust nije moguće ostvariti pri kupnji ulaznica za predstave iz dramske pretplate, kao ni pri kupnji ulaznica
za programe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik- Hrvatska.