Cijene ulaznica

 
Cijene ulaznica
  Cijene ulaznica : Dramske pretplata od 40 do 60 kuna
    Dramska gostovanja od 50 do 100 kuna
    Glazbeni programi od 30 do 70 kuna
    Predstave za djecu od 15 do 40 kuna
     

  Popust u visini od 20% na punu cijenu ulaznice za kulturne, dramske i glazbeno - scenske programe isključivo
  u organizaciji HNK u Šibeniku ostvaruju umirovljenici i studenti, uz predočenje važeće dokumentacije kojom potvrđuju svoj status.


  Popust nije moguće ostvariti pri kupnji ulaznica za predstave iz dramske pretplate, kao ni pri kupnji ulaznica
  za programe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik- Hrvatska.