Blagajna

 
Blagajna

  Dnevna blagajna

  Trg kralja Držislava 5,
  22 000 Šibenik
  Tel. 022/ 213 088
  Fax: 022/ 217 697 
  E-mail: blagajnakazalista@gmail.com


  Ured marketinga

  Kralja Zvonimira 1,
  22 000 Šibenik
  Tel. 022/ 212 473
  Fax: 022/ 217 697


  E-mail:

  producent@hnksi.hr
  marketing@hnksi.hr
  koloper.zeljko@gmail.com
  kazalistepropaganda@hotmail.com

  Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati

   

  Cijene ulaznica : Gostujuće predstave-slobodna prodaja od 60 do 150 kn
    Pretplatničke predstave-slobodna prodaja od 60 do 150kn
    Vlastita produkcija od 50 do 100 kn
    Glazbeno scenska produkcija od 50 do 200 kn
    Koncerti od 50 do 200 kn
  Arsenov feral od 60 do 80 kn
  Dječje predstave (vlastite i gostujuće) od 20 do 50 kn
  Ulaznice za programe MDF-a u Kazalištu i na Ljetnoj pozornici od 20 do 50 kn
  Prigodni programi od 20 do 200 kn

  Popust u visini od 20% na punu cijenu ulaznice za dramske predstave u slobodnoj prodaji, pretplatničke predstave te predstave u produkciji HNK u Šibeniku ostvaruju osobe s invaliditetom, umirovljenici i studenti, uz predočenje važeće dokumentacije kojom potvrđuju svoj status.


  Popust nije moguće ostvariti pri kupnji ulaznica za glazbeno scensku produkciju, koncerte i Arsenov feral, kao ni pri kupnji ulaznica za dječje predstave (vlastite i gostujuće) te za programe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik- Hrvatska.

  Radno vrijeme blagajne:


  5 radnih dana prije programa od 10 do 12 sati i sat prije početka predstave.
  Subotom, na dan predstave od 10 do 12 sati i sat prije početka predstave.
  Nedjeljom i blagdanom  sat prije početka predstave

  Online prodaja: https://hnksi.mojekarte.hr/hr/all.html