Blagajna

 
Blagajna

Dnevna blagajna

Trg kralja Držislava 5,
22 000 Šibenik
Tel. 022/ 213 088
Fax: 022/ 217 697 
E-mail: prodaja@hnksi.hr


Ured marketinga

Kralja Zvonimira 1,
22 000 Šibenik
Tel. 022/ 212 473
Fax: 022/ 217 697
E-mail: marketing@hnksi.hr;
E-mail: propaganda@hnksi.hr
Radno vrijeme, radnim danom od 8 do 15 sati

 

Cijene ulaznica : Dramske pretplata od 40 do 60 kuna
  Dramska gostovanja od 50 do 100 kuna
  Glazbeni programi od 30 do 70 kuna
  Predstave za djecu od 15 do 30 kuna
   

Popust u visini od 50% na punu cijenu ulaznice za kulturne, dramske i glazbeno - scenske programe isključivo
u organizaciji HNK u Šibeniku ostvaruju umirovljenici i studenti, uz predočenje važeće dokumentacije kojom potvrđuju svoj status.


Popust nije moguće ostvariti pri kupnji ulaznica za predstave iz dramske pretplate, kao ni pri kupnji ulaznica
za programe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik- Hrvatska.

Radno vrijeme blagajne:

5 radnih dana prije programa od 10 do 12 sati i sat prije početka predstave.
Subotom, na dan predstave od 10 do 12 sati i sat prije početka predstave.
Nedjeljom i blagdanom  sat prije početka predstave