Blagajna

 
Blagajna

  Dnevna blagajna

  Trg kralja Držislava 5,
  22 000 Šibenik
  Tel. 022/ 213 088
  Fax: 022/ 217 697 
  E-mail: blagajnakazalista@gmail.com


  Ured marketinga

  Kralja Zvonimira 1,
  22 000 Šibenik
  Tel. 022/ 212 473
  Fax: 022/ 217 697


  E-mail:

  producent@hnksi.hr
  marketing@hnksi.hr
  koloper.zeljko@gmail.com
  kazalistepropaganda@hotmail.com

  Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati

  Cijene ulaznica:

   

  Gostujuće predstave-slobodna prodaja od 8 do 20 eura

    Pretplatničke predstave-slobodna prodaja  od 8 do 20 eura
    Vlastita produkcija od 6 do 14 eura
    Glazbeno scenska produkcija od 6 do 27 eura
    Koncerti od 6 do 27 eura
  Arsenov feral od 8 do 11 eura
  Dječje predstave (vlastite i gostujuće) od 3 do 7 eura
  Ulaznice za programe MDF-a u Kazalištu i na Ljetnoj pozornici od 3 do 7 eura
  Prigodni programi od 3 do 27 eura

  Popust od 20% od pune cijene ulaznice ostvaruju osobe s invaliditetom, umirovljenici i studenti, uz predočenje važeće dokumentacije kojom potvrđuju svoj status, pri kupnji 1 ulaznice.

  Popust od 10 % moguće je ostvariti za kupnju 10 i više ulaznica.

  Popuste nije moguće ostvariti pri kupnji ulaznica za Arsenov feral, kao ni pri kupnji ulaznica za dječje predstave (vlastite i gostujuće) te za programe Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik- Hrvatska.

  Radno vrijeme blagajne:


  Od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati i 1 sat prije početka programa.
  Subotom, na dan programa, od 10 do 13 sati i 1 sat prije početka programa.
  Nedjeljom i blagdanom 1 sat prije početka programa.

  Online prodaja preko webshopa HNK u Šibeniku: 

  https://hnksi.mojekarte.hr/hr/all.html