KARLSON S KROVA

Kazalište lutaka Zadar
Autor:
Redatelj: Ljudmila Fedorova
Veljača

05

2018 10:00h
KARLSON S KROVA
  PRODUKCIJA::

Likovnost predstave i izrada lutaka : Marija Klocheva
Autor glazbe: Tomislav Pehar
Tekstovi songova: Davor Grzunov
Oblikovanje svjetla: Ivo Nižić , Frane Papić
Inspicijent: Radojka Kozulić
Voditelj svjetla: Frane Papić
Majstor tona: Mate Petričević
Majstor scene: Robert Košta
Krojački radovi: Nataša Perović
Tehnička realizacija: Darko Petković, Robert Košta, Marijan Nižić, Dragan Sinovčić

  IGRAJU:

Anđela Ćurković Petković 
Dominik Karakašić
Irena Busović 
Josip Mihatov
Juraj Aras
Sanja Zalović

U jednom sasvim običnom gradu, u jednoj sasvim običnoj ulici, u jednoj sasvim običnoj kući živi jedna sasvim obična obitelj. Nju čine: sasvim običan tata, sasvim obična mama i sasvim običan Mališan. 

U čitavoj kući samo jedan žitelj nije sasvim običan - a to je Karlson s krova. 

“Kao bumbar zrakom kružim Virtuozno da ne dužim. Najbolji sam ja na svijetu, i u poslu i u letu. Gore ja na krovu živim, među dimnjacima sivim. Gdje se kriju moje tajne, i vještine moje sjajne.”

  TERMINI ODRŽAVANJA:
  05.02.2018, 10:00h

  06.02.2018, 10:00h

  19.04.2018, 10:00h

  20.04.2018, 10:00h

  23.04.2018, 10:00h

SAMO SLOBODNA PRODAJA